Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

Merak ettiğiniz diğer konular için:Başkan Yardımcısı (Müfettiş) Özgür SEMİZ'in “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası” isimli makalesi yayımlanmıştır.

    Özgür SEMİZ,“Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası”, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C. 7. S. 27, (2011), s. 509-520
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.