Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

Merak ettiğiniz diğer konular için:Başmüfettiş Koray ARABULAN'a ait Yurtdışı Araştırma Raporu Yayınlanmıştır
  • tam metin için tıklayınız  (İngiltere kamu yönetiminde turizmin teşkilat yapısı ile planlama ve karar mekanizmalarının incelenmesi ve sektördeki meslek birlikleri ile diğer sivil kuruluşlar özelinde konunun Türkiye ile karşılaştırılarak faydalı olarak görülen yönlerin Ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması)
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.