Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Asıl ve Yedek Adaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını asıl ve yedek olarak kazananlar başarı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir.

 

ASIL OLARAK KAZANANLAR

 

Sıra No

Aday No

Soyadı - Adı

1

1

İLHAN Emre

2

42

CANTEKİN Berkay

3

161

ALKAN Dursun Safa

4

34

BÜYÜKKUZUKIRAN Burak

5

37

ARTUKOĞLU Yiğit Can

6

196

ÖZEN Nihat

7

90

EKİNCİ Saltuk Buğra

8

245

ÇULLU Mehmet Akif

9

163

ATEŞ Mehmet Yavuz

10

17

KETEN Enes

11

225

ÜLKÜM Mustafa Yavuz

12

236

YILMAZ Erdinç

13

5

ÖZKAN Atilla

14

187

BAĞ Birol Baha

 

 

YEDEK OLARAK KAZANANLAR

 

Sıra No

Aday No

Soyadı – Adı

1

269

SARI Ercan

2

103

CANTENUR Burak

 

Sınavı asıl olarak kazanan adayların atama işlemlerinin gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir.

1) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı.

2) Yükseköğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

4) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

5) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

6) 6 adet vesikalık fotoğraf

Atamaya hak kazanan asıl adaylardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

                                                      

                                                               TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.